Najít

Generic filters
Filter by content type
Attachments

Zkuste... KubiskaSittaBorgula

Rubriky

17 haléřů pro Rittiga u soudu (a v souvislostech)

Pozadí

Masivně mediálně pokrytou kauzu jízdenek DPP (do roku 2019 publikováno celkem 11 995 článků) inicioval spor mezi tehdejším obchodním ředitelem papírny Neograph V. Sittou ml. a tehdejším generálním ředitelem DPP M. Dvořákem a ohledně počtu zachycených padělků jízdenek DP Praha.

Sporu využil i primátor Svoboda, jehož cílem bylo “zničit své rivaly v pražské ODS, soustředěné okolo bývalého primátora Pavla Béma, se kterým byl spojován i Ivo Rittig. Toto úsilí našlo úrodnou půdu u osob koncentrovaných okolo generála Karla Randáka v Nadačním fondu boje proti korupci, který od doby svého odvolání vede válku s tou garniturou ODS, která údajně stála za jeho odvoláním z postu šéfa rozvědky. Randák organizoval diskreditační kampaň proti premiérovi Mirkovi Topolánkovi v kauze toskánské vily nebo zveřejnění odměn bývalé asistentky premiéra Petra Nečase, paní Nagyové, dnes Nečasové. Pomsta dalšímu člověku spojovanému s ODS, Rittigovi, měla být příští v řadě“.

Reportáž L. Landy Nevýhodná smlouva na výrobu jízdenek, brífink NFPK a další Landova reportáž Kauza Předražené jízdenky II. vedly ke změnám ve vedení DPP. Autor reportáže Landa jednak zcela ignoroval vyjádření tehdejšího místopředsedy představenstva DPP, jednak vycházel vstříc požadavkům obou Sittů na celkové vyznění reportáže. Stížnosti na jeho neobjektivitu byly odmítnuty, resp. ignorovány oběma Radami.

“Očista” DPP

Protikorupční” primátor Svoboda bez souhlasu Rady hl. m. Prahy a bez výběrového řízení zadal prověřování výhodnosti smluv v DPP bývalému “elitnímu” vyšetřovateli Láskovi. Nebyl obviněn jen proto, že ho “Postihne ho podle očekávání jiný trest“.

Výsledky tohoto tzv. auditu, na kterém se podíleli i členové Transparency International (stejně jako na domovní prohlídce kanceláří Dopravního podniku) se v DPP nepodařilo dohledat, a to ani na výzvu policie. Hl. město uvažovalo o vymáhání zaplacené částky po primátoru Svobodovi.

Neúspěšní v pátrání po “auditu” byli i zastupitelé Pirátské strany.

V souvislosti s prováděním “auditu” byla na Lásku odborovými organizacemi dopravním podniku podána stížnost na advokátní komoru. “Nové” vedení DPP (kde již “nepracovali žádní darebáci”) také připravilo koncept vlastní stížnosti, nicméně odvahu k jejímu podání, na rozdíl od odborových organizací, nenalezlo.

O vyjádření k tomuto auditu požádalo nové vedení DPP poradenskou firmu KPMG: “Přestože zpráva Mgr. Lásky obsahuje indikaci škod utrpěných DPP, nemůžeme po prostudování předložených dokumentů potvrdit daný odhad případné škody na majetku DPP, pokud nějaká existuje“.

Trestní a soudní řízení

Trestní oznámení, které bez vědomí představenstva DPP podal V. Láska (“ve skutečnosti jej ale museli na poslední chvíli překopávat jiní právníci, aby vůbec dávalo smysl“), vyústilo v obvinění osmnácti osob, po šesti letech vyšetřování byla podána obžaloba. DPP si později zadal právní revizi podaného trestního oznámení, tato později vyústila v odmítnutí připojit se k údajně vzniklé škodě.

Dozor nad vyšetřováním měl A. Borgula z VSZ Praha, mající pověst “aktivistického státního zástupce, paranoicky konstruujícího důkazy, které se před soudem ukázaly jako zcela absurdní“, je stejně jako Láska bývalý exponent Transparency International, na kterého kvůli jeho excesům marně podávala obhajoba návrh na kárnou žalobu.

Během soudního projednávání vyšel najevo nestandardní průběh přípravného řízení. V několika případech totiž došlo k manipulaci se spisem v neprospěch obžalovaných. Spolupracující obžalovaný Kubiska, dle médií označovaný jako “Rittigův účetní“, byl dokonce policií prostřednictvím předem zaslaných otázek připravován na svědeckou výpověď. SZ také ignoroval důkazy, které naznačovaly páchání eventuální daňové trestné činnosti korunního svědka Sitty.

Poté, co DPP oznámil, že neeviduje v souvislosti s žalobou žádnou škodu, neboť dle právního zástupce DP v problematice trestních řízení Mgr. Prchala byla škoda “.. určena na základě nepodložených právních názorů, nikoli na základě znaleckých posudků“, začal Borgula vyvíjel nátlak nejen na právního zástupce poškozeného, ale také na jeho statutární orgán.

Rozsudek a odvolání

Po osmi letech byl vyhlášen první zprošťující výrok, proti kterému se státní zástupce Borgula na místě odvolal. V tisku byl zprošťující výrok nazván “totálním debaklem obžaloby“; obhájce J. Šádkové proces označil za “šlendrián státního zástupce“.

Borgulovo odvolání projednal Vrchní soud Praha, který případ částečně vrátil k novém projednání.

Druhý rozsudek

Městský soud Praha po provedení důkazů, požadovaných Vrchním soudem (zejména v pořadí již pátý znalecký posudek), opětovně všechny obžalované zprostil viny. Státní zástupce Borgula se opět na místě odvolal.

Písemné vyhotovení rozsudku bylo zveřejněno 30.3.2021.

Zkušenosti s dosavadním průběhem zhodnotil jeden z obžalovaných v rozhovoru pro českou justici.

Druhé odvolání

Vrchní soud po krátkém jednání vyhodnotil nově zpracovaný znalecký posudek, zcela odmítl “revizní posudek” na poslední chvíli předložený SZ Borgulou a 1.9.2021 (po 9 letech, 8 měsících a 23 dnech trvání trestního stíhání) potvrdil druhý zprošťující rozsudek (tedy všechny obžalované zprostil viny).

Předseda odvolacího senátu, JUDr. Vlasák, jednání obžalovaných zhodnotil v rozhovoru pro ČT takto:

„Chápu, že sdělovací prostředky může iritovat skutečnost, že 17 haléřů z jedné jízdenky odjíždělo někam do Karibiku. Ovšem nebylo to na úkor dopravního podniku, ale na úkor zisku společnosti Neograph, která se dost značné části zisku vzdala ve prospěch zprostředkovatele, který jí dohodil velice lukrativní, prestižní obchod,“ vysvětlil novinářům Vlasák. Podotkl, že zakázka Neographu otevřela dveře na mezinárodní trh.

Soudce také připomněl, že za vedením DPP přišla policie s tím, že dříve používané jízdenky jsou cílem padělatelů. „Dopravnímu podniku hrozila velká škoda, pokud by na to nereagoval. Naopak se projevili v tomto směru jako řádní hospodáři,“ řekl o manažerech a jejich záměru objednat nové jízdní doklady.”

Dovolání

26.10.2021 požádal dozorující SZ Borgula NSZ Stříže o podání dovolání. 10.11.2021 byla zveřejněna zpráva, že tomuto návrhu NSZ nevyhověl, neboť nebyly splněny zákonné podmínky. Po zhruba 10 letech tak kauza dospěla k definitivnímu zproštění všech obžalovaných.

Ústavní stížnost

H. Marvanová ukázala svůj respekt k pravomocným rozsudkům svým vyjádřením na twitteru z se 27.10.2021 kde sdělila, že: “Zproštění obžaloby v kauze předražených jízdenek je ostudné“. Toto tvrzení obratem stáhla, nicméně díky jejímu nátlaku na vedení DPP byla vypracována nesmyslná stížnost k Ústavnímu soudu, kdy údajně mělo dojít k poškození práva DPP na spravedlivý proces, a to kvůli nemoci jedné z členek odvolacího senátu VS (ta byla dle pravidel VS nahrazena soudkyní ze senátu jiného). Marvanová trvala na tiskové konferenci, kde chtěla tuto stížnost využít pro své zviditelnění. DPP vědom si své neudržitelné pozice nakonec TK zrušil.

Stížnost byla podána 6.12.2021 (zřejmě bez řádného zplnomocnění zástupce DPP, neboť orgány nestihly v termínu plnou moc podepsat).

20.12.2021 Ústavní soud tuto zcela neopodstatněnou stížnost odmítl, přičemž stejně jako předseda VS Praha znova poukázal na to, že DPP nebyl oprávněn ani podávat odvolání proti výroku soudu o nevině všech obžalovaných.

Odškodnění

1.3.2022 uplynula lhůta pro podání žádosti o odškodnění za nespravedlivě vedené trestní stíhání. Korunní svědek jízdenkového případu, V. Sitta ml., byl počátkem roku 2022 pravomocně odškodněn, když obdržel ekvivalent 7000,- Kč za každý měsíc stíhání v kauze tunelování firmy jeho otce, společně se svým advokátem Kohoutem.

Redigovaný text výzvy k odškodnění jednoho z hlavních aktérů kauzy naleznete zde.

Osoby a obsazení

Tvrzení státního zástupce v obžalobě, odvolání i během provádění důkazů často neměla žádnou oporu v důkazech, shromážděných ve spisu. K účelové dezinterpretaci faktů státním zástupcem se, kromě písemných podání, během soudního jednání vyjádřil i jeden z obžalovaných, který v závěrečné řeči zhodnotil důkazní situaci obžaloby termínem obhajoby “Vysílání Rádia Jerevan”.

Kubiska

Hlavním aktérem kauzy byl, kromě Sitty ml., “Rittigův nepříjemný svědek” Jaroslav Kubiska, který stejně jako V. Sitta obdržel od Nadačního Fondu Proti Korupci finanční kompenzaci. Posloužil Vrchnímu státnímu zastupitelství jako spolupracující obžalovaný také v kauze Oleo Chemical, kde byl (stejně jako I. Rittig) pravomocně osvobozen. Opakovaným zproštěním byl Kubiska těžce frustrován, jak se můžete přesvědčit ukázkami z jeho komunikace na twitteru.

Ze soudních protokolů vyplývá, jaké informace měl a mohl mít Kubiska k dispozici, resp. to, že šlo o “kuloárové řeči” v kuchyňce u kávy. O věrohodnosti spolupracujícího obžalovaného si můžete udělat obrázek mj. z jeho druhé závěrečné řeči. Kromě senátu v kauze jízdenek vyjádřil pochybnosti k osobě Kubiska také soud v kauze Oleo.

V. Sitta ml.

Svědek Sitta ml., který ve svých mediálních prohlášeních popíral svoji účast na přípravě smlouvy s DPP i jakoukoliv povědomost o provizní smlouvě, byl při její přípravě aktivní již od léta 2007. Soud toto jednání zhodnotil takto:

  • “… nejpozději v dubnu roku 2008 prokazatelně znali přesnou rentabilitu zakázky včetně konkrétní ziskovosti. Proti zprostředkovatelské/provizní smlouvě však veřejně vystoupili až v roce 2011. … Z výše uvedeného plyne, že výpovědi obou těchto svědků nemohl nalézací soud vzít za pramen skutkových zjištění, neboť je vysoce pravděpodobné, že oba svědci hráli v rozhodné době a hrají doposud svojí vlastní hru a jejich poměr k věci i k osobám některých obžalovaných je deformován jejich vlastními zájmy.”

Jednání Sitty ml. při působení ve spol. Neograph je poněkud v rozporu s jeho propagačním videem protikorupčního fondu.

Zhodnocení klíčových svědků soudem

Kubiska i oba Sittové byli soudem označeni za nevěrohodné svědky:

  • Je tedy nade vší pochybnost zřejmé, že svědek při prvním výslechu nemluvil před soudem pravdu
  • výpověď hodnotí “… v podstatných momentech důležitých pro rozhodnutí soudu jako nepravdivou“.

Kauza jízdenek v čase

2011
17.07.2011

Výskyt falešných jízdenek v Praze

Výskyt falešných jízdenek v Praze

Po 3 letech od zahájení dodávek od Neograph se objevily napodobeniny těchto jízdenek. Papír vyráběný Neographem nebyl nikdy padělán, podařilo se pouze padělat ochranu v tisku. Hodnota zachycených padělků byla cca 38 000,- Kč.

Přestože do policejního protokolu uvedl zcela jiná čísla, Sitta ml. hovořil do tisku o desítkách tisíc kusů…

Skutečné počty padělků

Soudní znalec: falešných jízdenek bylo víc

07.11.2011

1. reportáž v ČT

1. reportáž v ČT

Reportér ČT Landa zveřejnil reportáž bez vyjádření zástupců DPP, přestože bylo k dispozici. U soudu vyšlo najevo, že tato reportáž byla připravena dle požadavků Sitty ml., který byl oběma soudy označen za nevěrohodného, resp. osobu, která soudu lhala.

Scénář pořadu Nevýhodná smlouva na výrobu jízdenek

06.12.2011

Brífink NFPK

Brífink NFPK

Tvrzení Randáka a NFPK “za kauzou Předražené jízdenky DPP stojí lobbista Ivo Rittig … je pravděpodobně konečným příjemcem částky 17 haléřů za jízdenku” se nikdy neprokázala:

Brífink NFPK

Protikorupční fond: Provize z pražských jízdenek končily u Rittiga

12.12.2011

2. reportáž v ČT

2. reportáž v ČT

Tato reportáž navázala na tiskovou konferenci NFPK, který publikoval zavádějící tvrzení o “vyvádění peněz” z DPP skupinou propojených osob, opíraje se o dokumenty odcizené v AK Šachta Kubiskou a podpořené lživými informacemi Sitty ml., který tvrdil, že o provizích Neograph pro Cokeville nikdy nebyl informován.

Scénář pořadu Kauza Předražené jízdenky II.

16.12.2011
21.12.2011

Procitnutí Kubisky

Procitnutí Kubisky

Kubiskovi trvalo téměř 4 roky, než se rozhodl se svými domněnkami a informacemi získanými v kuloárech AK Šachta jít na policii.

Z jeho výpovědi u soudu:

Soudce:

“Vy jste dal výpověď v dubnu 2010 a říkáte, že jste oznámil něco v roce 2014. Co bylo impulsem pro změnu toho postoje?”

Kubiska:

“Těch impulzů bylo více. … myslím, že to bylo 2012, jsem ponejprve byl na pohřbu Václava Havla a moje manželka byla tehdy těhotná a po narození mé dcery jsem se rozhodl, vyvinout nějakou aktivitu v tomto směru, protože jsem si byl velice dobře vědom toho, na čem jsem se podílel”

V rozsudku se Kubiskou soud zabýval několikrát, např. zde:

Soud musí dále uvést, že bylo velmi zarážející, že obžalovaný Ing. Kubiska podával při výslechu u hlavního líčení rozsáhlá detailní tvrzení o smluvních vztazích zahraničních struktur z období let 2009-2010 či ještě starších, avšak ve chvíli kdy byl tázán, jak a proč počala jeho spolupráce s Nadačním fondem proti korupci a spolupráce s policejními orgány v roce 2014, a jakým způsobem předával  elektronická  data  policejnímu  orgánu,  tak  si  na  podstatné  okolnosti  již nevzpomněl.

 Jak viděl Kubisku soud ?

2012
15.08.2012

Trestní oznámení Lásky jménem DPP

Trestní oznámení Lásky jménem DPP

Bez konzultací s představenstvem DPP, na základě plné moci, která mu byla po podání oznámení vypovězena, je podal autor tzv. auditu v DPP Láska.

Pražský dopravní podnik podal trestní oznámení. Tají jména údajných hříšníků

28.08.2012

Láskův audit

Láskův audit

Tento audit, objednaný primátorem Svobodou, Láskou také nazývaný právní analýza, jehož vyhotovení stálo 2 mil. Kč, nebyl oficiálně DPP nikdy předán.

O jeho kvalitě svědčí i složení týmu, který Láska u soudu popsal takto:

“…jsme se nezabývali cenovými záležitostmi, vlastní šetření jsme nedělali. nebylo to ani v našich možnostech. My jsme tam neměli žádné znalce či ekonomy, primárně meritorně jsme se zaměřili právě na osobní propojení subjektů podílejících se na obchodování s Dopravními podniky.”

Láskův audit

 Audit DPP doprovází dusná atmosféra. Vedení města mě poškodilo, zuří bývalý šéf Dvořák

2013
27.02.2013
16.10.2013

Obvinění č. 2 – jízdenky Neograph

Obvinění č. 2 – jízdenky Neograph

Pro trestný čin pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě a porušování povinnosti při správě cizího majetku, dále z tzv. “praní špinavých peněz” bylo postupně obviněno 18 lidí, z toho 2 se nedožili začátku procesu.

5 nových obvinění za pražské jízdenky. Policie stíhá exšéfa podniku Dvořáka i Rittigovy známé

Výroky na těchto stránkách, které nejsou citacemi nebo odkazy, jsou pouze subjektivními hodnotícími úsudky.

×
 
error: Alert: Content is protected !!