Najít

Generic filters
Filter by content type
Attachments

Zkuste... KubiskaSittaBorgula

Rubriky

Z rejstříku…

17 haléřů pro Rittiga u soudu (a v souvislostech)

Revize Láskova auditu

“Ze strany Hlavního města Prahy byl pověřen vypracováním právní analýzy výše uvedených kauz advokát Mgr. Václav Láska. Z dostupných informací jsou jeho zjištění velmi znepokojivá. Bylo dokonce již podáno trestní oznámení z důvodu spáchání několika závažných trestných činů.
V této souvislosti se však objevují názory, že ne všechna tvrzení obsažená v podaném trestním oznámení jsou doložena nebo doložitelná. Vzniká obava, zda by nemohlo dojít k event. odpovědnosti DP ve vztahu k třetím osobám za škodu z důvodu podaných trestních oznámení, pokud by se prokázalo, že tvrzení v nich obsažená se nezakládají na pravdě nebo že neexistují důkazy pro taková tvrzení.
Z tohoto důvodu bychom Vás rádi požádali o předběžnou právní revizi podaného trestního oznámení. Veškeré podklady Vám budou dodány. Jde nám o posouzení, zda se ztotožňujete s tvrzeními uvedenými v podaném trestním oznámení, zda tvrzení tam obsažená jsou doložitelná…”

Dopis JUDr. Prouza

 

Poté, co Dr. Prouza zakázku převzal a začal aktivně hájit zájmy klienta, byl ze strany SZ Borguly atakován a donucen spolupráci ukončit. Jeho nástupcem se stal Mgr. Prchal, který dříve (podobně jako Borgula) působil v Transparency International.

Nicméně, i tento advokát dospěl k závěru, že tvrzení Lásky jsou neudržitelná, a proto vzal DPP zpět své přihlášení ke škodě. Následoval nestandardní nátlak na statutární orgány DPP, které “překvapivě” své stanovisko revidovaly.

Představenstvo DPP, 16.12.2013 bod 31

 

DPP žádal opakovaně Lásku o doručení auditu, bezvýsledně:

Laskuv-audit-informace-k-probihajicimu-trestnimu-rizeni
×
 
error: Alert: Content is protected !!