Najít

Generic filters
Filter by content type
Attachments

Zkuste... KubiskaSittaBorgula

Rubriky

17 haléřů pro Rittiga u soudu (a v souvislostech)

Z kmotra eskamotér – quasi vysvětlující reportáž ČT

10.1.2022 ČT odvysílala pořad, který měl “vysvětlit a připomenout” tzv. kauzu jízdenek.

Kdyby takovouto bilancující reportáž točil objektivní novinář, pak by možná v pořadu neopomněl zmínit mimo jiné následující:

Pomineme-li zásadní sdělení reportáže (výpověď pamětníků k lokaci mrazícího boxu v Rittigově samoobsluze, tašce I. Rittiga, kterou údajně nosí Dr. Rampula) stojí za zmínku následující minimálně zavádějící výrok redaktora Hanslíka, vycházející ze sestříhaných, mylně interpretovaných a neúplných vyjádření předsedy odvolacího senátu JUDr. Vlasáka:

Hanslík 01:10:41

Vrchní soud zdůraznil že osvobozující rozhodnutí neznamená že se obžalovaní manažeři vůbec ničeho nedopustili. Zcela jistě se ale nedopustili zpronevěry ze které byli obžalováni. Vrchní soud zmínil že mohly být teoreticky obviněni z porušování povinností při správě cizího majetku. Jenže z toho je policie neobvinila.

JUDr. Vlasák 01:11:05

Upřímně řečeno tady už od počátku byla svým způsobem nešťastná právní kvalifikace použitá v obžalobě ve smyslu zpronevěry, to jsme je kategoricky odmítli.

Redaktorka 01:11:14

Mělo to být žalováno jako porušení povinnosti při správě cizího majetku.

JUDr. Vlasák 01:11:18

Upřímně řečeno pokud vůbec na počátku přicházela v úvahu nějaká právní kvalifikace, tak je to kterou jste naznačila. My jsme samozřejmě plně oprávněni po tomto jednání eventuálně překvalifikovat ale tady jsme dospěli k závěru ve shodě s nalézacím soudem že prostě zdrojová trestná činnost nebyla prokázána.

Ze zvukového záznamu jednání VS Praha 1.9.2021

  • předseda senátu v souladu se zákonem číslo 6 2002 Sb. ve znění pozdějších novel bere na vědomí že obžalovaný Ing. Ivo Štika a redaktor české televize pan Hynek si pořizují z dnešního vyhlášení rozhodnutí zvukový záznam.
  • kde se policie obrátil na Dopravní podnik kde se objevilo vysoké množství padělků a ten Dopravní podnik naopak bylo v souladu s povinnostmi řádného hospodáře na to reagovat, že se objevily že se v podstatě objevily kvalitní padělky a že hrozí způsobení škody dopravnímu podniku a proto se rozhodl Dopravní podnik opatříme si nové jízdenky ..takovéto jednání bylo lidově řečeno vysoce žádané ….
  • Státní zástupce se stále domáhal aby jednání obžalovaného Štiky a zejména obžalovaného ing Dvořáka bylo posouzena jako trestný čin zpronevěry a mimo jiné se opíral v rámci svého odvolání o rozhodnutí Nejvyššího soudu 3 TDO 1742 / 2016. Tohleto rozhodnutí rozhodně na jednání obou obžalovaných někdejších představitelů dopravních podniků absolutně nelze aplikovat už jenom z toho důvodu, že v tomto případě který řešil Nejvyšší soud z finančního ředitele který když to řeknu velice laicky kradl peníze z pokladny a z účtu společnosti kterou řídil. Prosím vás, takovéto skutečnosti ani ve vztahu k panu obžalovanému Štikovi ani obžalovanému inženýrovi Dvořákovi nebyly vůbec zjištěny.
  • Pokud takovýto výnos z trestné činnosti nebyl prokázán, respektive chybí prokázání zdrojového trestného činu, jsou úvahy o vině dalších obžalovaných v tomto směru bezpředmětné.
  • nepřichází v úvahu právní kvalifikace zpronevěry, je prostě nesmyslná od samého počátku
  • A teď se vracím k tomu základnímu gró, abysme v podstatě se vyjádřili co bylo vůbec předmětem tohoto řízení. Ve vztahu k obžalovanému Dvořákovi a Štikovi to byly pouze dvě otázky. Za prvé zda došlo k navázání odběratelsko dodavatelského vztahu v souladu se zákonem – odpověď ano. Druhá otázka zda nebyly dodávány předražené jízdní doklady a zda se odpovědní pracovníci dopravního podniku nedopustili porušování povinností při správě cizího majetku. Odpověď – ne.

Shrnutí

Pokusme se tedy vyložit literu zákona tak, aby ji pochopil i „investigativní novinář“ kalibru pana Hanslíka.

Předpokladem každého trestního stíhání je škoda. Pokud tedy škoda absentuje, není možné provádět jakoukoli rekvalifikaci. Toto je podstata redaktorem pečlivě upravených vět Dr. Vlasáka použitých v této reportáži.

Kategorické odmítnutí zpronevěry bylo směřováno jako výtka vůči SZ Borgulovi, neboť jízdenky byly vyrobeny, dodány a prodány.

Vrchní soud v žádném případě “nezdůraznil, že osvobozující rozhodnutí neznamená že se obžalovaní manažeři vůbec ničeho nedopustili.” Naopak dal jasně najevo, že šlo o chování v souladu s péčí řádného hospodáře.

Přepis reportéři 100121
×
 
error: Alert: Content is protected !!