Najít

Generic filters
Filter by content type
Attachments

Zkuste... KubiskaSittaBorgula

Rubriky

17 haléřů pro Rittiga u soudu (a v souvislostech)

Pozadí

Masivně mediálně pokrytou kauzu jízdenek DPP (do roku 2019 publikováno celkem 11 995 článků) inicioval spor mezi tehdejším obchodním ředitelem papírny Neograph V. Sittou ml. a tehdejším generálním ředitelem DPP M. Dvořákem a ohledně počtu zachycených padělků jízdenek DP Praha.

Sporu využil i primátor Svoboda, jehož cílem bylo “zničit své rivaly v pražské ODS, soustředěné okolo bývalého primátora Pavla Béma, se kterým byl spojován i Ivo Rittig. Toto úsilí našlo úrodnou půdu u osob koncentrovaných okolo generála Karla Randáka v Nadačním fondu boje proti korupci, který od doby svého odvolání vede válku s tou garniturou ODS, která údajně stála za jeho odvoláním z postu šéfa rozvědky. Randák organizoval diskreditační kampaň proti premiérovi Mirkovi Topolánkovi v kauze toskánské vily nebo zveřejnění odměn bývalé asistentky premiéra Petra Nečase, paní Nagyové, dnes Nečasové. Pomsta dalšímu člověku spojovanému s ODS, Rittigovi, měla být příští v řadě“.

Reportáž L. Landy Nevýhodná smlouva na výrobu jízdenek, brífink NFPK a další Landova reportáž Kauza Předražené jízdenky II. vedly ke změnám ve vedení DPP. Autor reportáže Landa jednak zcela ignoroval vyjádření tehdejšího místopředsedy představenstva DPP, jednak vycházel vstříc požadavkům obou Sittů na celkové vyznění reportáže. Stížnosti na jeho neobjektivitu byly odmítnuty, resp. ignorovány oběma Radami.

“Očista” DPP

Protikorupční” primátor Svoboda bez souhlasu Rady hl. m. Prahy a bez výběrového řízení zadal prověřování výhodnosti smluv v DPP bývalému “elitnímu” vyšetřovateli Láskovi. Nebyl obviněn jen proto, že ho “Postihne ho podle očekávání jiný trest“.

Výsledky tohoto tzv. auditu, na kterém se podíleli i členové Transparency International (stejně jako na domovní prohlídce kanceláří Dopravního podniku) se v DPP nepodařilo dohledat, a to ani na výzvu policie. Hl. město uvažovalo o vymáhání zaplacené částky po primátoru Svobodovi.

Neúspěšní v pátrání po “auditu” byli i zastupitelé Pirátské strany.

V souvislosti s prováděním “auditu” byla na Lásku odborovými organizacemi dopravním podniku podána stížnost na advokátní komoru. “Nové” vedení DPP (kde již “nepracovali žádní darebáci”) také připravilo koncept vlastní stížnosti, nicméně odvahu k jejímu podání, na rozdíl od odborových organizací, nenalezlo.

O vyjádření k tomuto auditu požádalo nové vedení DPP poradenskou firmu KPMG: “Přestože zpráva Mgr. Lásky obsahuje indikaci škod utrpěných DPP, nemůžeme po prostudování předložených dokumentů potvrdit daný odhad případné škody na majetku DPP, pokud nějaká existuje“.

Trestní a soudní řízení

Trestní oznámení, které bez vědomí představenstva DPP podal V. Láska (“ve skutečnosti jej ale museli na poslední chvíli překopávat jiní právníci, aby vůbec dávalo smysl“), vyústilo v obvinění osmnácti osob, po šesti letech vyšetřování byla podána obžaloba. DPP si později zadal právní revizi podaného trestního oznámení, tato později vyústila v odmítnutí připojit se k údajně vzniklé škodě.

Dozor nad vyšetřováním měl A. Borgula z VSZ Praha, mající pověst “aktivistického státního zástupce, paranoicky konstruujícího důkazy, které se před soudem ukázaly jako zcela absurdní“, je stejně jako Láska bývalý exponent Transparency International, na kterého kvůli jeho excesům marně podávala obhajoba návrh na kárnou žalobu.

Během soudního projednávání vyšel najevo nestandardní průběh přípravného řízení. V několika případech totiž došlo k manipulaci se spisem v neprospěch obžalovaných. Spolupracující obžalovaný Kubiska, dle médií označovaný jako “Rittigův účetní“, byl dokonce policií prostřednictvím předem zaslaných otázek připravován na svědeckou výpověď. SZ také ignoroval důkazy, které naznačovaly páchání eventuální daňové trestné činnosti korunního svědka Sitty.

Poté, co DPP oznámil, že neeviduje v souvislosti s žalobou žádnou škodu, neboť dle právního zástupce DP v problematice trestních řízení Mgr. Prchala byla škoda “.. určena na základě nepodložených právních názorů, nikoli na základě znaleckých posudků“, začal Borgula vyvíjel nátlak nejen na právního zástupce poškozeného, ale také na jeho statutární orgán.

Rozsudek a odvolání

Po osmi letech byl vyhlášen první zprošťující výrok, proti kterému se státní zástupce Borgula na místě odvolal. V tisku byl zprošťující výrok nazván “totálním debaklem obžaloby“; obhájce J. Šádkové proces označil za “šlendrián státního zástupce“.

Borgulovo odvolání projednal Vrchní soud Praha, který případ částečně vrátil k novém projednání.

Druhý rozsudek

Městský soud Praha po provedení důkazů, požadovaných Vrchním soudem (zejména v pořadí již pátý znalecký posudek), opětovně všechny obžalované zprostil viny. Státní zástupce Borgula se opět na místě odvolal.

Písemné vyhotovení rozsudku bylo zveřejněno 30.3.2021.

Zkušenosti s dosavadním průběhem zhodnotil jeden z obžalovaných v rozhovoru pro českou justici.

Druhé odvolání

Vrchní soud po krátkém jednání vyhodnotil nově zpracovaný znalecký posudek, zcela odmítl “revizní posudek” na poslední chvíli předložený SZ Borgulou a 1.9.2021 (po 9 letech, 8 měsících a 23 dnech trvání trestního stíhání) potvrdil druhý zprošťující rozsudek (tedy všechny obžalované zprostil viny).

Předseda odvolacího senátu, JUDr. Vlasák, jednání obžalovaných zhodnotil v rozhovoru pro ČT takto:

„Chápu, že sdělovací prostředky může iritovat skutečnost, že 17 haléřů z jedné jízdenky odjíždělo někam do Karibiku. Ovšem nebylo to na úkor dopravního podniku, ale na úkor zisku společnosti Neograph, která se dost značné části zisku vzdala ve prospěch zprostředkovatele, který jí dohodil velice lukrativní, prestižní obchod,“ vysvětlil novinářům Vlasák. Podotkl, že zakázka Neographu otevřela dveře na mezinárodní trh.

Soudce také připomněl, že za vedením DPP přišla policie s tím, že dříve používané jízdenky jsou cílem padělatelů. „Dopravnímu podniku hrozila velká škoda, pokud by na to nereagoval. Naopak se projevili v tomto směru jako řádní hospodáři,“ řekl o manažerech a jejich záměru objednat nové jízdní doklady.”

Dovolání

26.10.2021 požádal dozorující SZ Borgula NSZ Stříže o podání dovolání. 10.11.2021 byla zveřejněna zpráva, že tomuto návrhu NSZ nevyhověl, neboť nebyly splněny zákonné podmínky. Po zhruba 10 letech tak kauza dospěla k definitivnímu zproštění všech obžalovaných.

Ústavní stížnost

H. Marvanová ukázala svůj respekt k pravomocným rozsudkům svým vyjádřením na twitteru z se 27.10.2021 kde sdělila, že: “Zproštění obžaloby v kauze předražených jízdenek je ostudné“. Toto tvrzení obratem stáhla, nicméně díky jejímu nátlaku na vedení DPP byla vypracována nesmyslná stížnost k Ústavnímu soudu, kdy údajně mělo dojít k poškození práva DPP na spravedlivý proces, a to kvůli nemoci jedné z členek odvolacího senátu VS (ta byla dle pravidel VS nahrazena soudkyní ze senátu jiného). Marvanová trvala na tiskové konferenci, kde chtěla tuto stížnost využít pro své zviditelnění. DPP vědom si své neudržitelné pozice nakonec TK zrušil.

Stížnost byla podána 6.12.2021 (zřejmě bez řádného zplnomocnění zástupce DPP, neboť orgány nestihly v termínu plnou moc podepsat).

20.12.2021 Ústavní soud tuto zcela neopodstatněnou stížnost odmítl, přičemž stejně jako předseda VS Praha znova poukázal na to, že DPP nebyl oprávněn ani podávat odvolání proti výroku soudu o nevině všech obžalovaných.

Odškodnění

1.3.2022 uplynula lhůta pro podání žádosti o odškodnění za nespravedlivě vedené trestní stíhání. Korunní svědek jízdenkového případu, V. Sitta ml., byl počátkem roku 2022 pravomocně odškodněn, když obdržel ekvivalent 7000,- Kč za každý měsíc stíhání v kauze tunelování firmy jeho otce, společně se svým advokátem Kohoutem.

Redigovaný text výzvy k odškodnění jednoho z hlavních aktérů kauzy naleznete zde.

Osoby a obsazení

Tvrzení státního zástupce v obžalobě, odvolání i během provádění důkazů často neměla žádnou oporu v důkazech, shromážděných ve spisu. K účelové dezinterpretaci faktů státním zástupcem se, kromě písemných podání, během soudního jednání vyjádřil i jeden z obžalovaných, který v závěrečné řeči zhodnotil důkazní situaci obžaloby termínem obhajoby “Vysílání Rádia Jerevan”.

Kubiska

Hlavním aktérem kauzy byl, kromě Sitty ml., “Rittigův nepříjemný svědek” Jaroslav Kubiska, který stejně jako V. Sitta obdržel od Nadačního Fondu Proti Korupci finanční kompenzaci. Posloužil Vrchnímu státnímu zastupitelství jako spolupracující obžalovaný také v kauze Oleo Chemical, kde byl (stejně jako I. Rittig) pravomocně osvobozen. Opakovaným zproštěním byl Kubiska těžce frustrován, jak se můžete přesvědčit ukázkami z jeho komunikace na twitteru.

Ze soudních protokolů vyplývá, jaké informace měl a mohl mít Kubiska k dispozici, resp. to, že šlo o “kuloárové řeči” v kuchyňce u kávy. O věrohodnosti spolupracujícího obžalovaného si můžete udělat obrázek mj. z jeho druhé závěrečné řeči. Kromě senátu v kauze jízdenek vyjádřil pochybnosti k osobě Kubiska také soud v kauze Oleo.

V. Sitta ml.

Svědek Sitta ml., který ve svých mediálních prohlášeních popíral svoji účast na přípravě smlouvy s DPP i jakoukoliv povědomost o provizní smlouvě, byl při její přípravě aktivní již od léta 2007. Soud toto jednání zhodnotil takto:

  • “… nejpozději v dubnu roku 2008 prokazatelně znali přesnou rentabilitu zakázky včetně konkrétní ziskovosti. Proti zprostředkovatelské/provizní smlouvě však veřejně vystoupili až v roce 2011. … Z výše uvedeného plyne, že výpovědi obou těchto svědků nemohl nalézací soud vzít za pramen skutkových zjištění, neboť je vysoce pravděpodobné, že oba svědci hráli v rozhodné době a hrají doposud svojí vlastní hru a jejich poměr k věci i k osobám některých obžalovaných je deformován jejich vlastními zájmy.”

Jednání Sitty ml. při působení ve spol. Neograph je poněkud v rozporu s jeho propagačním videem protikorupčního fondu.

Zhodnocení klíčových svědků soudem

Kubiska i oba Sittové byli soudem označeni za nevěrohodné svědky:

  • Je tedy nade vší pochybnost zřejmé, že svědek při prvním výslechu nemluvil před soudem pravdu
  • výpověď hodnotí “… v podstatných momentech důležitých pro rozhodnutí soudu jako nepravdivou“.

Kauza jízdenek v čase

2013
17.10.2013

Události, komentáře – Předražené jízdenky?

Události, komentáře – Předražené jízdenky?

Konfrontace autora lživých reportáží k tématu jízdenek Landy a bývalého ředitele DPP M. Dvořáka.

Dvořák-Landa Události

2014
13.02.2014

Obvinění č. 3 – praní špinavých peněz

Obvinění č. 3 – praní špinavých peněz

Předseda odvolacího soudu v r. 2021 se k tomuto kroku VSZ vyjádřil takto:

 

Pokud tohle není prokázaná zdrojová trestná činnost tak hovořit o nějaké legalizaci, která je výslovně závislá na existenci zdrojové trestné činnosti je naprosto bezpředmětné.”

 

Přestože tedy Borgula neměl žádné důkazy ke zdrojové trestné činnosti na základě kterých by bylo možno uvažovat o následném “praní špinavých peněz”, zahájil mediálně vděčné zatýkání s patřičnou odezvou v tisku.

 

Rittiga, jeho advokáta a další dvě osoby zatkla policie. Obvinila je kvůli pražským jízdenkám

2017
10.02.2017

Rozsudek v kauze Oleo

První pokus o odsouzení I. Rittiga skončil jeho zproštěním, přestože soud s údivem konstatoval “Skutečnost, že se výše uvedená smlouva nacházela na HDD svědka Kreysy, se pak jeví minimálně zvláštní, a svědčí o určité manipulaci s důkazy ve snaze zapojit do celé skupiny obžalovaného Ivo Rittiga.”

 

Rovněž byla odhalena role Kubisky při získání a obohacování materiálů, které “tento bez svolení svých nadřízených odcizil na svém pracovišti.”

Soud také zaujala “určitá privilegia v rámci tohoto řízení měl, jako potenciální spolupracující obviněný Jaroslav Kubiska, je bez pochyb, když je zřejmé, že nebyl jako ostatní osoby zadržen, nebyla u něj prováděna domovní prohlídka a nebyl podán návrh, aby byl vzat do vazby jako v případě některých dalších obviněných.”

02.11.2017

Podání obžaloby

Podání obžaloby

Jak v rozsudku konstatoval soud, Borgula neměl důkazy, ale vycházel zejm. z domněnek a historek, které Kubiska zaslechl v kuchyňce AK Šachta.

Takto o důkazy nepodložených tvrzeních žalobce Borguly referoval soudobý tisk:

 

“Žalobci poslali k soudu případ, který souvisí s vyváděním peněz z pražského dopravního podniku. Dopravní podnik v případu figuruje jako poškozený. Podle obžaloby je škoda nejméně 457 milionů korun, z vyvedených peněz bylo zlegalizováno téměř 150 milionů”.

 

“Rittigovy” zakázky na tisk jízdenek pražského dopravního podniku jdou k soudu. Škoda údajně dosahuje téměř půlmiliardy korun

2018
16.10.2018

Zahájení procesu

Zahájení procesu

Městský soud v Praze po 5 letech od sdělení obvinění zahájil hlavní líčení v kauze pražského dopravního podniku (DPP).

Předsedou senátu byl Mgr. Petr Hovorka (po druhém projednávání kauzy byl povýšen na Vrchní soud V Praze).

 

Soud začal rozplétat kauzu pražských jízdenek. Je to divadlo, řekl Dvořák

2019
17.05.2019

První zprošťující rozsudek MS Praha

Soud zbavil obžaloby všech 17 obviněných v kauze údajného tunelování pražského dopravního podniku.

 

Podle soudce Petra Hovorky nebyl žalovaný skutek, ze kterého státní zástupce vinil mimo jiné bývalého šéfa DPP Martina Dvořáka a lobbistu Iva Rittiga, trestným činem.

 

Rozhodnutí není pravomocné, státní zástupce Adam Borgula se proti němu na místě odvolal.”

 

Rozsudek

 

Zprošťující rozsudek MS Praha č.2

Soud osvobodil všechny obviněné v kauze údajného tunelování DPP

2020
29.06.2020

Projednání odvolání státního zástupce u VS Praha

Projednání odvolání státního zástupce u VS Praha

Odvolací senát částečně zrušil osvobozující rozsudek (v části údajně předraženého tisku jízdenek firmou Neograph), kauzu tedy znovu musel projednat pražský městský soud. Uložil podřízenému soudu doplnit znalecký posudek a znova vyslechnout svědky.

 

Odvolání žalobce v pražské jízdenkové kauze má 100 stran. Dopravní podnik požaduje půl miliardy

Šlo o tunelování, řekl soud a zrušil osvobození Rittiga v kauze jízdenek

07.09.2020

Druhé projednávání kauzy u MS Praha po částečném zrušení prvního rozsudku

Druhé projednávání kauzy u MS Praha po částečném zrušení prvního rozsudku

Dle pokynů VS Praha přikročil Městský soud Praha k výslechům svědků a obžalovaných; zároveň byl vypracován další znalecký posudek.

Slovy předsedy VS Praha Vlasáka: “Nalézací soud splnil pokyny odvolacího soudu, a to ohledně doplnění důkazní situace v potřebném rozsahu. Mimo jiné tedy vyslechl znovu jako svědky Ing. Vladimíra Sittu a Dr. Vladimíra Sittu zejména je konfrontoval s obsahem některých důležitých e‐mailů týkajících se dodávek jízdních dokladů od společnosti Neograph do DPP”.

V rozsudku pak VS uvádí, že: “některá tvrzení svědka Ing. Vladimíra Sitty považuje za nepravdivá, neboť konstatuje, že svědek Ing. Vladimír Sitta již ke dni 2. 1. 2008 znal cenu papíru dodávanou pro tisk jízdních dokladů”

2021
10.01.2021

Druhý zprošťující rozsudek MS Praha

Druhý zprošťující rozsudek MS Praha

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Hovorky a přísedících Ing. Jany Svobodové a Michala Ridoška v hlavním líčení konaném 27.11.2020, takto:

Obžalovaní 1. Ing. Martin Dvořák, 2. Ing. Ivo Štika, 3. Ing. Jan Janků, 4. JUDr. Peter Kmeť, 5. Ivo Rittig, 6. Mgr. Bc. David Michal, 7. Mgr. Marek Stubley, 8. Jan Valtr, 9. Mgr. Karolína Babáková, 10. Petr Michal, 11. Jana Šádková, 12. Ing. Jaroslav Kubiska,

se podle § 226 písm. b) tr. řádu  zprošťují  obžaloby.

Protokol z 27.11.2020

Zprošťující rozsudek MS Praha č.1

Z twitteru spolupracujícího obviněného @Jarda_Kubiska

 Názor pana Prezidenta

Kauza 17 haléřů z každé jízdenky: Soud podruhé osvobodil podezřelé z tunelování pražského dopravního podniku

 

 

05.04.2021

Doručení písemného vyhotovení druhého zprošťujícího rozsudku MS Praha

Lhůta pro vyhotovení rozsudku byla 2x prodloužena pro enormní rozsah dokazování. Rozsudek je velmi kritický k práci SZ Borguly, oba korunní svědkové (Sitta st. & Sitta ml.) jsou označeni za nevěrohodné, stejně jako spolupracující obžalovaný Kubiska.

 

Druhý zprošťující rozsudek MS Praha

Výroky na těchto stránkách, které nejsou citacemi nebo odkazy, jsou pouze subjektivními hodnotícími úsudky.

×
 
error: Alert: Content is protected !!